No edit permissions for Lithuanian

TEXT 39

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

yat — kokia; ca — taip pat; api — gali būti; sarva-bhūtānām — visų kūrinių; bījam — sėkla; tat — ta; aham — Aš esu; arjuna — o Arjuna; na — ne; tat — ta; asti — yra; vinā — be; yat — kurios; syāt — egzistuoja; mayā — Mano; bhūtam — sukurta būtybė; cara-acaram — judanti ir nejudanti.

Maža to, o Arjuna, Aš – sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė – judanti ar nejudanti – negali gyvuoti be Manęs.

KOMENTARAS: Viskas turi priežastį, ir ta priežastis, arba sėkla, yra Kṛṣṇa. Be Kṛṣṇos energijos niekas negali egzistuoti, todėl Jį vadina visagaliu. Be Jo galybės negali egzistuoti nei judantys, nei nejudantys objektai. Visa tai, kas nesusiję su Kṛṣṇos energija, yra māyā – „tai, ko nėra“.

« Previous Next »