No edit permissions for Croatian

STIH 39

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram


yat – sve što; ca – također; api – postoji; sarva-bhūtānām – svega stvorenog; bījam – sjeme; tat – to; aham – Ja sam; arjuna – o Arjuna; na – ne; tat – takva; asti – ima; vinā – bez; yat – koje; syāt – postoji; mayā – Mene; bhūtam – stvoreno biće; cara-acaram – pokretno i nepokretno.


Uz to, o Arjuna, Ja sam sjeme sveg postojanja. Nijedno biće – pokretno i nepokretno – ne može postojati bez Mene.


SMISAO: Sve ima uzrok. Taj je uzrok ili sjeme postojanja Kṛṣṇa. Ništa ne može postojati bez Kṛṣṇine energije; zbog toga se Kṛṣṇa naziva svemoćnim. Bez Njegove moći ništa ne može postojati, ni pokretno ni nepokretno. Svo postojanje koje se ne temelji na Kṛṣṇinoj energiji naziva se māyā, „ono što nije".

« Previous Next »