No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 35

бхат-сма татх смн
гятрӣ чхандасм ахам
мсн мрга-шӣрш̣о 'хам

тӯн кусумкара

бхат-смаБхат-сма; татх – също; смнм – от песните на Сма-веда; гятрӣ – Гятрӣ химните; чхандасм – от поезията; ахам – Аз съм; мснм – от месеците; мрга-шӣрш̣а – месец ноември-декември; ахам – Аз съм; тӯнм – от всички сезони; кусума-кара – пролетта.

От химните в Сма Веда Аз съм Бхат-сма, а от поезията Аз съм Гятрӣ. От месеците Аз съм Мргашӣрш̣а (ноември и декември), а от сезоните съм цветоносната пролет.

Бог вече обясни, че от Ведите Той е Сма Веда. Сма Веда е пълна с прекрасни песни, изпълнявани от различни полубогове. Една от тези песни е Бхат-сма. Тя има изящна мелодия и се пее в полунощ.

В санскритския език съществуват точни правила за писане на поезия. Римата и дължината на стиха не се определят произволно, както в голяма част от съвременната поезия. От ведическата поезия най-известна е Гятрӣ мантрата, която се повтаря от обучени брхмаи. За нея се споменава в Шрӣмад Бхгаватам. Тъй като Гятрӣ мантрата е специално предназначена за осъзнаване на Бога, тя представя Върховния. Тази мантра се дава на духовно напреднали хора и с успех при повтарянето ѝ може да се достигне трансценденталното положение на Бога. За да повтаря Гятрӣ мантрата, човек трябва да е придобил качествата на съвършено установена личност, тоест качества в гуата на доброто, съгласно законите на материалната природа. Във ведическата цивилизация Гятри мантрата е много важна и се счита за звукова инкарнация на Брахман. Въвежда я Брахм и от него тя се предава по ученическата приемственост.

Месеците ноември и декември са най-добрите от всички месеци, защото по това време в Индия се прибират зърнените култури от полето и хората са много щастливи. Разбира се, пролетта е сезон, обичан от всички; тогава не е нито много горещо, нито много студено и цветята и дърветата цъфтят. През пролетта има и много церемонии, с които се празнуват различните забавления на Кш̣а. Затова пролетта се смята за най-радостния от всички сезони и представя Върховния Бог, Кш̣а.

« Previous Next »