No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 35

bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ
gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo ’ham
ṛtūnāṁ kusumākaraḥ

bṛhat-sāma — „Bṛhat-sāma"; tathā — samuti; sāmnām — „Sāma Veda" lauludest; gāyatrī — gāyatrī hümnid; chandasām — kogu poeesiast; aham — Mina olen; māsānām — kuudest; mārga-śīrṣaḥ — november ja detsember; aham — Mina olen; ṛtūnām — kõikidest aastaaegadest; kusuma-ākaraḥ — kevad.

„Sāma Veda" hümnidest olen Ma „Bṛhat-sāma" ning poeesiast gāyatrī. Kuudest olen Ma mārgaśīrṣa [november-detsember] ning aastaaegadest õitsev kevad.

Jumal on juba selgitanud, et kõikidest „Vedadest" on Tema „Sāma Veda". „Sāma Veda" on täis erinevate pooljumalate poolt esitatavaid kenasid laule. Üks nendest lauludest on ilusa meloodiaga „Bṛhat-sāma", mida on kombeks laulda keskööl.

Erinevalt tänapäeva luulest järgitakse sanskritikeelses luules kindlaid reegleid riimi ja meetrika osas. Selliste reeglite järgi kirjutatud poeesias on väljapaistvaimaks teoseks gāyatrī mantra, mida laulavad vaid kvalifitseeritud brāhmaṇad. Gāyatrī mantrat mainitakse ka „Śrīmad-Bhāgavatamis". Kuna gāyatrī mantra on mõeldud Jumala teadvustamiseks, esindab see Kõigekõrgemat Jumalat. See mantra on mõeldud vaimselt arenenud inimeste jaoks ning see, kes saavutab edu selle kordamises, võib siseneda Jumala transtsendentaalsesse asupaika. Kuid gāyatrī mantra laulmiseks peab inimene omandama täiuslikus positsioonis asuva inimese omadused, s.t. vooruslikud omadused vastavalt materiaalse looduse seadustele. Vedalikus ühiskonnas on gāyatrī mantra väga olulisel kohal ning seda peetakse Brahmani heliliseks inkarnatsiooniks. Brahmā oli esimene, kes sai pühitsuse selle mantra kordamiseks ning temast alates on seda edasi antud õpilasjärgnevusahela kaudu.

Novembrit ja detsembrit peetakse parimateks kuudeks, sest Indias koristatakse tavaliselt sel ajal vili põldudelt ning inimesed muutuvad väga rõõmsateks. Loomulikult on kevad enim soositud aastaajaks kõikjal, sest see pole ei liiga külm ega liiga kuum, ning nii lilled kui puud puhkevad õitsele. Kevadel peetakse ka mitmeid Kṛṣṇa mängude meenutamisele pühendatud tseremooniaid ning seetõttu peetakse kevadet enim rõõmuvalmistavaks aastaajaks. Aastaaegadest ongi Kõigekõrgema Jumala, Kṛṣṇa, esindajaks kevad.

« Previous Next »