No edit permissions for Lithuanian

TEXT 35

bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ
gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo ’ham
ṛtūnāṁ kusumākaraḥ

bṛhat-sāma — „Bṛhat-sāma“; tathā — taip pat; sāmnām — iš „Sāma Vedos“ giesmių; gāyatrī — Gāyatrī himnai; chandasām — iš visos poezijos; aham — Aš esu; māsānām — iš mėnesių; mārga-śīrṣaḥ — lapkričio-gruodžio mėnuo; aham — Aš esu; ṛtūnām — iš visų metų laikų; kusuma-ākaraḥ — pavasaris.

Iš Sāma Vedos himnų Aš – Bṛhat-sāma, iš poezijos posmų – Gāyatrī. Iš mėnesių Aš – Mārgaśīrṣa [lapkritis-gruodis], o iš metų laikų Aš – žydintis pavasaris.

KOMENTARAS: Viešpats jau kalbėjo, kad iš Vedų Jis – „Sāma Veda“. „Sāma Vedoje“ gausu puikių giesmių, kurias gieda įvairūs pusdieviai. „Bṛhat-sāma“ – viena šių giesmių, jos melodija labai subtili, o giedama ji vidurnaktį.

Sanskrito poezijos normos griežtos: rimo ir metro pagal užgaidą nepasirinksi, kaip šiuolaikinėje poezijoje. Iš eilių, sudėtų pagal šias taisykles, geriausia – Gāyatrī mantra, kurią gieda prityrę brahmanai. Gāyatrī mantra minima „Śrīmad-Bhāgavatam“. Gāyatrī mantra atstovauja Aukščiausiajam Viešpačiui, nes ji skirta Dievui suvokti. Ši mantra skiriama dvasiškai pažengusiems žmonėms, ir sėkmingai ją kartojantis suvokia transcendentinę Aukščiausiojo Viešpaties padėtį. Norintysis kartoti Gāyatrī mantrą pirmiausiai turi išsiugdyti kilnios asmenybės savybes, būdingas dorybės guṇos įtakojamam žmogui. Gāyatrī mantra vediškoje civilizacijoje užima ypač svarbią vietą, ji laikoma garsine Brahmano inkarnacija. Pirmasis ją ištarė Brahmā, o toliau ją persakė mokinių seka.

Lapkričio-gruodžio mėnesiai laikomi geriausiais mėnesiais, nes tada Indijos laukuose nuimamas grūdų derlius ir žmonės būna labai laimingi. Pavasarį, be abejonės, mėgsta visi, nes pavasarį nei per karšta, nei per šalta, žydi gėlės ir sprogsta medžių pumpurai. Be to, pavasarį vyksta daug švenčių, skirtų Kṛṣṇos pramogoms paminėti, todėl šis metų laikas laikomas pačiu džiaugsmingiausiu ir jis atstovauja Aukščiausiajam Viešpačiui, Kṛṣṇai.

« Previous Next »